Cartoline e francobolli 2

Ljudfiler till sidorna 50–54 i avsnitt 6 i Comunicare 1.

spår 66 s. 50 Pronuncia:
Spår 66 s. 50 Pronuncia

spår 67 s. 50 belle camicette rosse:
Spår 67 s. 50 belle camicette rosse

spår 68 s. 51 Cosa manca?
Spår 68 s. 51 Cosa manca?

spår 69 s. 51 Quant’è? Quanto fa?
Spår 69 s. 51 Quant’è? Quanto fa?

spår 70 s. 52 Alla Oviesse:
Spår 70 s. 52 Alla Oviesse

spår 71 s. 54 Quanto costano?
Spår 71 s. 54 Quanto costano?

? Cartoline e francobolli 1
In viaggio 1 ?