Pdf-övningar till Comunicare 1

Nedan hittar du fler övningar som anpassade till de olika avsnitten i Comunicare 1. Just sådana övningar du behöver i början av dina studier i italienska.

Extraövningarna har vi skapat till vår grundbok Comunicare 1. Det är kopieringsunderlag i pdf-format. Utskrift och kopiering är tillåten.

Till läraren.

Ladda ner Comunicare 1-övningarna här:
DOPO l’unità 1
DOPO l’unità 2
DOPO l’unità 3
DOPO l’unità 4
DOPO l’unità 5
DOPO l’unità 6
DOPO l’unità 7
DOPO l’unità 8
Associazioni dopo l’unità 3
Associazioni dopo l’unità 4
Associazioni dopo l’unità 6

Comunicare 1