Tempo libero 1

Ljudfiler till sidorna 56–57 i avsnitt 7 i Comunicare 2.

Spår 64 s. 56 Una bella serata:
Spår 64 s. 56 Una bella serata

Spår 65 s. 56 Carlo e Giulia sono andati…
Spår 65 s. 56 Carlo e Giulia sono andati

Spår 66 s. 56 Sembra molto difficile…
Spår 66 s. 56 Sembra molto difficile

Spår 67 s. 56 Anche Luigi e Giulia sono…
Spår 67 s. 56 Anche Luigi e Giulia sono

Spår 68 s. 57 Sabrina:
Spår 68 s. 57 Sabrina

Spår 69 s. 57 Marco:
Spår 69 s. 57 Marco

Spår 70 s. 57 Marcella:
Spår 70 s. 57 Marcella

? Casa e famiglia
Tempo libero 2 ?