Om Comunicare

Comunicare 1 och 2 är ett heltäckande läromedel i italienska för vuxenstuderande (motsvarande steg 1 och 2 på gymnasienivå). Man lär sig att samtala om olika ämnen i vardagliga situationer, läsa enklare tidningstexter och skriva längre meddelanden. Comunicare beskriver även vardagsliv, levnadssätt och traditioner i Italien. Till båda böckerna hör en cd. Ytterligare övningar och texter finns på denna webbplats.

Comunicare 1 i Lundagård

Foto: Arvid Gredeby & Carl Rosengren.

Författarna Donatella Prete och Pierangelo Sassola har båda mångårig erfarenhet av undervisning i italienska. De har gett ut flera läromedel i italienska på Folkuniversitetets förlag.

Folkuniversitetets förlag